STEUN UW PAROCHIE

ANBI

Onze parochie heeft de status van 'ANBI', d.w.z. Algemeen Nut Beogende Instelling. Klik hier voor meer informatie. Het betekent o.m. dat giften aan onze parochie voor u fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Daar hoort ook een RSIN (-nummer) bij en dat is: 004659594. In het register van de belastingdienst zijn wij te vinden op de naam PAROCHIE H.H. MARTELAREN VAN GORKUM te Koog aan de Zaan.

 

Nalaten aan de parochie


Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen.


 

U bent betrokken bij onze parochie en steunt haar financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek in Koog aan de Zaan blijven innemen.  

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer: NL95 INGB 0000 423946 t.n.v. Parochie HH. Martelaren van Gorcum, Koog aan de Zaan. Zo zorgen wij er samen voor dat onze parochie, nu en in de toekomst, een plek blijft waar wij met steun van ons geloof lief en leed met elkaar kunnen delen. Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!