GESCHIEDENIS

 

De geschiedenis van onze parochie voert ons niet zo ver terug in het verleden. Deze gaat in eerste instantie terug op de statie Maria Magdalena in het buurtschap Het Kalf waar naast de katholieken uit de Koog ook die uit Zaandijk en Westzaan kerkten. In 1857 gingen de bewoners uit het zuidelijk gedeelte van Koog en van Zaandijk naar de Bonifatiusparochie in Zaandam, het resterende gedeelte bleef verbonden aan het buurtschap Het Kalf. Toen het inwonertal echter toenam, kocht pastoor Zurlohe van Het Kalf in 1926 een stuk grond in de Koog voor de bouw van zowel een kerk, een pastorie als een school. In 1931 werd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Aengenent, het besluit genomen een parochie in Koog aan de Zaan te stichten

Dhr. P.J. Simons trad in functie als bouwpastoor voor de nieuw op te richten parochie Koog-Zaandijk. De oorspronkelijke kerk werd in 1932 gebouwd door architect Nico Molenaar jr. uit 's-Gravenhage. De architect ontwierp een driebeukig kerkgebouw in de stijl van de Amsterdamse school. De firma J. Wittebrood uit de Beemster kreeg de opdracht als aannemer. De eerste steenlegging vond plaats in mei 1932 door deken A. Hollenberg uit Purmerend. Op 20 november 1932 kon de kerk al gewijd worden door Mgr. Aengenent.  

In de jaren die volgden gingen verschillende pastores voor in onze parochie, soms geassisteerd door kapelaans. Uiteraard zijn er in die jaren ook wijzigingen in het oorspronkelijke gebouw aangebracht, doch meestal van beperkte aard. In 1946 plaatste de firma B. Pels uit Alkmaar een orgel in de kerk. Zo groeide de parochie tot een gezonde en levende gemeenschap en werden diverse mijlpalen bereikt: vele jubilea, de uitbreiding van de school, de vervanging van de in de oorlog geconfisqueerde kerkklok, de plaatsing van de Kruisweg, de demping van de sloot, de bouw van een jeugdgebouw, de aanpassing van het liturgisch centrum, enz. enz.  

In 2019 moest helaas het besluit worden genomen om het kerkgebouw af te stoten. Dat is in 2021 geŽffectueerd door de verkoop van grond en opstallen. Op 12 september 2021 werd de kerk tijdens een slotviering onttrokken aan de eredienst en in oktober 2021 opgeleverd aan de nieuwe eigenaren.

 

 

 

Sinds 19 september 2021 viert de parochie in de Pinkzaal van het BWZ-gebouw dat ooit als katholieke kleuterschool vanuit de parochie was opgericht. Het gebouw werd in 1960 opgeleverd.

 

Lijst van pastores:

P.J. Simons (1931-1936)

S. Vloothuis (1936-1943)

G.P. Bakker (1943-1955)

A.J.M. Kat (1955-1960)

B J. de Bot (1960-1963)

H.G. Tuin (1963-1966)

Th. van der Vossen (1966-1977)

M. Rutte (1978-1992)

J.P. Room (1992-2002)

Sinds 2002: wisselende voorgangers uit het pastorale team voor de Zaanstreek. Vanaf 2007 is onze eerst aanspreekbare pastor dhr. M. Bruijns.